NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Obavijest o javnom nadmetanju za izradu, isporuku i montažu namještaja u okviru projekta izgradnje Hotela Plaža 4* u Dućama.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.03.2.1.04.0016

Naziv projekta: Izgradnja Hotela Plaža 4* u Dućama

OIB korisnika: 67025642845

Naziv korisnika: ANDRO INTERNACIONAL d.o.o.

Lokacija: Grad Omiš

Kontakt telefon: +385 91 1962 220

Email: dtomasovic@hotelplaza.hr

Vrsta nabave: Roba

Datum objave: 02.02.2017.

Rok za dostavu ponuda: 22.02.2017.

Kratki opis nabave:

Datum objave 02.02.2017.

Obavijest o javnom nadmetanju za izradu, isporuku i montažu namještaja u okviru projekta izgradnje Hotela Plaža 4* u Dućama.

Hotel Plaža | Obavijest o javnom nadmetanju za izradu isporuku i montazu namjestaja