NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Obavijest o javnom nadmetanju za izvođenje radova na strojarskim instalacijama (grijanje i hlađenje, priprema TPV, ventilacija, plin, CNUS i pripremno-završni radovi) u okviru projekta izgradnje Hotela Plaža 4* u Dućama.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: nije primjenjivo

Naziv projekta: Izgradnja Hotela Plaža 4* u Dućama

OIB korisnika: 67025642845

Naziv korisnika: ANDRO INTERNACIONAL d.o.o.

Lokacija: Grad Omiš

Kontakt telefon: +385 91 1962 220

Email: dtomasovic@hotelplaza.hr

Vrsta nabave: Radovi,

Datum objave: 29.8.2016.

Rok za dostavu ponuda: 19.9.2016.

Kratki opis nabave: Datum objave 29.08.2016.
Obavijest o javnom nadmetanju za izvođenje radova na strojarskim instalacijama (grijanje i hlađenje, priprema TPV, ventilacija, plin, CNUS i pripremno-završni radovi) u okviru projekta izgradnje Hotela Plaža 4* u Dućama.
Datum objave 30.08.2016.
Prva obavijest o izmjeni Dokumentacije za nadmetanje

Datum objave 14.10.2016.
Odluka o odabiru

Hotel Plaža | Obavijest o javnom nadmetanju za izvođenje radova na strojarskim instalacijama