EKSKLUZIVNI HOTELI SA 4 ZVJEZDICE

Politika privatnosti

Zaštita Vaših osobnih podataka je za nas od posebne važnosti. Vaši će se osobni podaci obrađivati samo u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe (registracija, pružanje usluga, ispunjavanje zakonskih obveza i legitimnih interesa, slanje informativnih materijala i oglašavanje, slanje newsletter-a, analiza korisnika).

 

VODITELJ OBRADE

Andro Internacional d.o.o. Trga Kralja Tomislava 6, 21310 Omiš je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati:

  • slanjem upita na email adresu: info@hotelplaza.hr;
  • slanjem pošiljke na poštansku adresu: Andro Internacional d.o.o. Trga Kralja Tomislava 6, 21310 Omiš)

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci su bilo koji podaci koji Vas mogu identificirati ili se mogu povezati s Vama kao osobom.

Osobni podaci koje prikupljamo o Vama mogli bi uključivati:

Podaci o identitetu – kao što su ime, dob, spol, podaci o putovnici ili podaci osobnih iskaznica.

Kontakt podaci – poput vaše kućne adrese, poštanskog broja, adrese e-pošte i telefonskog broja.

Slike – javno dostupne fotografije i slike snimljene na događajima ili tijekom vašeg boravka u našim hotelima.

Financijski podaci i podaci o plaćanju – poput podataka o vašoj kreditnoj kartici, razvrstanih troškova i povijesti transakcija.

Informacije o rezervaciji – kao što su vrsta i smještaj soba koje rezervirate i datumi vaših rezervacija.

Informacije o preferencijama – kao što su posebni zahtjevi, problemi s uslugom i ostale preferencije za vaš boravak.

Tehničke informacije – kao što su informacije o vrsti uređaja koji upotrebljavate za interakciju s nama.

Podaci o dopisivanju – kada nas kontaktirate, na primjer da biste poslali upit ili zatražili zahtjev, bilo koja prepiska ili prijava mogu se čuvati i dodati vašim osobnim podacima.

Ove Informacije primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane Andro Internacionala d.o.o. kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju).

 

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Za svaku od gore opisanih kategorija osobnih podataka koristimo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

– Kako bi vam omogućili upotrebu naše web stranice.

– U svrhu rezervacija, pružanja usluga i mogućih preferencija koje zatražite tijekom boravka u našim.

hotelima, osobito kako bi Vas mogli kontaktirati (npr. broj telefona/mobitela, email adresa).

– Za obradu transakcija putem našeg web mjesta .

– U svrhu naplate vašeg boravka kod nas.

– Za potvrđivanje prethodnih transakcija i usklađivanje izvoda ili računa.

– Da vas kontaktiramo u vezi s mogućim pitanjima koja proizlaze iz vašeg boravka s nama.

– Da vam možemo slati oblike  marketinške komunikacije u vezi s našim hotelima i savjetovati vas o promocijama ili vas obavještavati o ponudama ili drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati

– Za prilagodbu i poboljšanje vašeg internetskog i gostujućeg iskustva;

– U marketinške, reklamne i promotivne svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva našim uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.

– Kako bi mogli analizirati trendove i uvide kupaca.

– U interne svrhe kao što su revizija, analiza podataka, statističke i istraživačke svrhe i rješavanje problema koji će nam pomoći da poboljšamo svoje usluge. Podaci se obrađuju na način koji ne dozvoljava Vašu identifikaciju (tzv. depersonalizirani podaci).

– U svrhu zaštite vas i vaše imovine, ostale goste i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.

 

KAKO SE I IZ KOJIH IZVORA PRIKUPLJAJU OSOBNI PODACI?

– Kada rezervirate putem našeg web mjesta ili izravnim kontaktiranjem jednog od naših hotela.

– Prilikom Vaše registracije u objektu (check-in) prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi poštivanja naših pravnih obveza prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

– Prilikom rezervacije i registracije (check-in) možete nam pružiti i dodatne podatke kojima ćemo personalizirati uslugu koju Vam pružamo i dodatno urediti ugovorne odnose o smještaju i drugim uslugama.

– Prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti, kartice-ključevi koji mogu pokazati Vašu lokaciju i sl.)

Informacije o vama možemo dobiti i iz drugih izvora, poput naših poslovnih partnera i javno dostupnih izvora, ili od drugih članova vaše putujuće stranke ili drugih pojedinaca. Kombiniramo podatke koje o vama imamo iz različitih izvora, uključujući podatke koje ste nam dali.

Općom uredbom (GDPR) predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima.

Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.

 

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE?

Koristimo razne fizičke, tehničke i administrativne sigurnosne mjere i tehnologije kako bismo pomogli u očuvanju integriteta i sigurnosti vaših osobnih podataka, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti.

Nastojimo zaštititi privatnost vašeg računa i druge osobne podatke koje čuvamo u našoj evidenciji, ali nažalost, ne možemo jamčiti potpunu sigurnost. Neovlašteni pristup ili uporaba, kvar hardvera ili softvera i drugi čimbenici mogu ugroziti sigurnost korisničkih podataka. Također, dok nastojimo uspostaviti odgovarajuću ugovornu zaštitu, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kakvih osobnih podataka u bazama podataka koje koriste treće strane.

Važno je napomenuti da bilo koja e-mail komunikacija nije sigurna. To je rizik svojstven upotrebi e-pošte. Imajte na umu ovo kada tražite informacije ili nam šaljete obrasce e-poštom (na primjer, iz odjeljka “Kontaktirajte nas” na našoj web stranici). Preporučujemo da ne upotrebljavate povjerljive podatke (npr. Podatke o kreditnoj kartici). Radi vaše zaštite, naši odgovori na e-poštu neće sadržavati nikakve osjetljive osobne podatke.

Konačno, radi razboritosti, po završetku korištenja obrasca ili web mjesta za rezervaciju uvijek zatvorite svoje preglednike. Iako će sesija završiti nakon kratkog razdoblja neaktivnosti, najbolje je odmah nakon završetka zatvoriti preglednike, posebno kada se koristi javno računalo.

 

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koje smo dužni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u sustav eVisitor, prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa te drugim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Također, Vaše podatke prosljeđujemo drugim Voditeljima obrade ako je to potrebno za pružanje usluge smještaja ili drugih usluga.

 

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo:

-U trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza:

– Primjerice podatke iz knjige gostiju dužni smo čuvati najmanje 2 godine od isteka kalendarske godine u kojoj je gost boravio u našem objektu, a ti se podaci moraju čuvati 10 godina u sustavu eVistor;

– Dodatno, prema propisima iz područja računovodstva dužni smo 11 godina čuvati izdane račune, a time i osobne podatke koji su u njima sadržani.

– U trajanju potrebnom za istek zakonskih zastranih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci iz zahtjeva/upita za rezervaciju i potvrde rezervacije, sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.).

– Sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo na Vašoj privoli;

– 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;

– 6 mjeseci (snimke – videonadzor).

 

VAŠA PRAVA

Razumijemo da biste možda željeli znati koje osobne podatke imamo o vama ili ispraviti ili izbrisati određene podatke koje imamo.

Andro Internacional d.o.o. zadržava pravo odbiti zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima kada je to dopušteno važećim zakonom. Konkretno, mogu postojati razni legitimni poslovni razlozi zbog kojih možda nećemo moći izbrisati vaše osobne podatke i gdje smijemo odbiti vaš zahtjev za brisanje vaših podataka.

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

 

  1. PRAVO NA PRISTUP

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

 

  1. PRAVO NA ISPRAVAK

Vaše je pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

  1. PRAVO NA BRISANJE

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

 

  1. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

  1. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

 

  1. PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

 

  1. ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

 

  1. PRAVO NA PRITUŽBU I PRIGOVOR

Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite na adresu elektroničke pošte: info@hotelplaza.hr  ili na poštansku adresu:
Andro Internacional d.o.o. Trg kralja Tomislava 6, 21310 Omiš

 

KOLAČIĆI I DRUGI PODACI

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies, kolačić). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema važećim propisima, poglavito prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vas da Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Tko postavlja sustave za prikupljanje podataka?

Sustave za prikupljanje podataka postavlja Andro Internacional d.o.o. ili netko od partnera.

Sustavi za prikupljanje podataka koje mi postavljamo jesu:

– Sustavi za prikupljanje podataka strogo neophodni za rad mrežnih stranica i pružanje naših usluga. Koristimo ih za pohranjivanje podataka o vašim prijavama ili pristupanju mrežnim stranicama te korištenju usluga kako bismo primijenili sigurnosne mjere ili prilagodili Web-mjesto postavkama na vašem uređaju (jezik, operativni sustav, itd.). Ti sustavi za prikupljanje podataka također vam omogućuju pristupanje osobnom računu na Web-mjestu.

– Analitički sustavi za prikupljanje podataka. Koristimo ih za stvaranje statističkih podataka o pregledima Web-mjesta i korištenju različitih njegovih dijelova (posjećene stranice i pregledani sadržaji, korisnikov način korištenja) koji nam pomažu u unapređivanju sadržaja na Web-mjestu i poboljšanju kvalitete naših usluga.

– Sustavi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Ti sustavi za prikupljanje podataka koji nam omogućavaju da analiziramo vaše korištenje Web-mjesta i oglasa koji se prikazuju na Web-mjestu kako bismo vam ponudili oglase koji odgovaraju vašim interesima na Web-mjestu ili web-mjestima naših partnera. Ti sustavi za prikupljanje podataka posebno nam omogućavaju (i) brojanje i identifikaciju prikazanih oglasa, (ii) brojanje korisnika koji su kliknuli na svaki od oglasa, te (iii) u takvom slučaju, praćenje ponašanja takvih korisnika na stranicama na koje ti oglasi vode.

Sa svojim partnerima također možemo podijeliti neke od podataka prikupljenih s pomoću sustava za prikupljanje podataka kako bismo im omogućili provođenje istraživanja o ponašanju posjetitelja.

Sustavi za prikupljanje podataka koje postavljaju treće strane:

– Neki od naših poslovnih partnera imaju dopuštenje za postavljanje sustava za prikupljanje podataka na Web-mjestu uz prethodno navedene svrhe. Postavljanje i uporaba takvih sustava za prikupljanje podataka podliježu pravilima o zaštiti privatnosti čiji su autori treće strane.

Kako mogu promijeniti svoje postavke?

U bilo kojem trenutku možete pregledati ili izmijeniti postavke koje se odnose na sustave za prikupljanje podataka. U postavkama internetskog preglednika možete podesiti želite li ponekad ili trajno prihvatiti ili odbaciti sustave za prikupljanje podataka. Napominjemo vam da ove postavke mogu utjecati na rad vašeg internetskog preglednika i vaše korištenje usluga na Web-mjestu koje zahtijevaju uporabu sustava za prikupljanje podataka.

 

GOOGLE ANALYTICS

Naše web stranice koriste Google Analytics, servis za internet analitiku koji je napravljen od strane tvrtke Google (“Google”). Google Analytics koristi “kolačiće”, koji omogućavaju analizu stranica koje se posjećuju. Informacije prikupljene od strane kolačića o posjećivanju stranica od strane korisnika obično se prebacuju na server Google-a u SAD i tamo pohranjuju.

U slučaju aktiviranja anonimizacije IP na našim web stranicama, IP adresa Google korisnika će prethodno biti skraćena unutar države članice EU ili unutar država članica Europske ekonomske zajednice. Samo u izuzetnim slučajevima će pune IP adrese biti dostavljene Google serverima u SAD i tamo biti skraćene. IP anonimizacija je aktivna na našim web stranicama. U ime operatera web stranica, Google koristi ove informacije za evaluaciju korištenja web stranica od strane korisnika, za izradu izvještaja o aktivnosti na web stranicama kao i za pružanje daljnjih usluga u vezi s korištenjem web stranica i uopće interneta operateru web stranica.

Skraćena IP adresa koja je pružena od strane Google Analytics unutar pretraživača korisnika se neće spajati s bilo kakvim drugim podacima koje Google ima. Korisnici mogu spriječiti čuvanje kolačića kroz “opt-out” funkciju na Hotel Plaža stranici ili alternativno kroz odgovarajuća podešavanja pretraživača; FMTG Services GmbH, međutim, upućujemo korisnike da u tom slučaju, neće moći koristiti sve funkcije web stranica. Dalje, korisnici mogu spriječiti prikupljanje podataka (uključujući njihove IP adrese) koje prikupljaju kolačići kao i obradu ovih podataka od strane Google-a tako što će skinuti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na sljedećem linku:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Za više informacija o korištenju podataka za svrhe marketinga od strane Googl-a, podešavanja i mogućnost opt-out, molimo posjetite Googlovu web stranicu:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ (“Kako Google koristi informacije od web stranica i aplikacija koje koriste naše usluge”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Korištenje podataka za svrhe promoviranja”), http://www.google.com/settings/ads (“Upravljanje informacija koje Google koristi da bi Vam pokazao reklame”) kao i http://www.google.com/ads/preferences/ (“Odredite koje reklame će Vam Google prikazivati”).

 

AŽURIRANJA OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

S vremena na vrijeme ažurirat ćemo ovu Obavijest o privatnosti. Kada napravimo promjene u ovoj Obavijesti o privatnosti, promijenit ćemo datum “Posljednje ažuriranje” na početku ove Obavijesti o privatnosti. Sve promjene stupaju na snagu na dan objavljivanja, ako nije drugačije određeno.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem e-maila info@hotelplaza.hr